Wednesday, June 22, 2016

Úvaha

Dnešné evanjelium (Mt 7, 15 - 20) hovorí: "Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie,kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže zrodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša ovocie vytnú a hodia do ohňa. Teda po ovocí ich poznáte". Dejiny nepamätajú, žeby sa počet "falošných prorokov" rozrástol tak ako v našich časoch. Ich ľúbezný hlas medzi nami silne rezonuje a ich melodická ozvena sa rozlieha ako spev Ulissových sirén. Z kontextu dnešného evanjelia vyplýva, že Učiteľ definuje ako "falošných prorokov" tých, ktorí nekonajú to, čo hovoria, teda nie tých, ktorí hovoria pomýlené veci. Jedná sa o postoj autora Matúšovho evanjelia, ktorého charakterizuje neustále o vernosť Ježišovmu posolstvu a autentickosť v postojoch a správaní (predovšetkým hovorí o kresťanoch z judaizmu, ktorý stále majú v srdci prikázania Tóry...), pretože "konanie" odhaľuje, čo má človek v srdci, aký je jeho vnútorný postoj. Tu nás Ježiš učí, ako rozlišovať medzi tými, ktorí sa tvária ako "ovce", no v skutočnosti sú to "draví vlci": hovoria síce ako Kristus, ale nekonajú ako on. Kritérium, ktoré nám umožňuje rozlíšiť, takých "prorokov", nespočíva len v jednoduchom rozpore medzi slovom a skutkom, je tu niečo oveľa nebezpečnejšie, sú to pokrytci. Hovoria dobre, ako Syn, ale nemajú ho v srdci. Slovne sú pripravení prijať jeho posolstvo, ale nemilujú ani nekráčajú jeho cestou. Poukazujú na "jeho bránu", a samy prechádzajú na iné "brány". "Ovocie" synovského života, ktoré sa realizuje v bratskom postoji je to, čo nám umožňuje rozlišovať. Preto sa môžeme rozhodnúť žiť ako dobré "hrozno" schopné produkovať nové víno Kráľovstva, alebo radšej rozhodneme pre "tŕnie" a staneme sa tak kvalifikovanými výrobcami "tŕnia na koruny": tie koruny, ktoré naše pokrytectvo nasadzuje na hlavy mnohých sestier a mnohých bratov, ktorí uprostred nás nesú tvár Ukrižovaného.

Monday, June 06, 2016

Brixen

Barney

Italie 2016

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206139759285188.1073742185.1599536790&type=3

Saturday, April 30, 2016

Welcome

Thanks for stopping by!
Choose and click category:

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, December 22, 2009

Mother's birthday, 92 years

Labels:

Thursday, December 10, 2009

Blessing, 3 month old Veronika

Labels:

Tuesday, November 03, 2009

Karel Gott


Labels:

Thursday, May 28, 2009

The cherries


Labels:

Tuesday, May 26, 2009

26.05.2009 Výlet s maminkou - Trip with Mom (91)
Labels: